Representanter:

Per H. Lilleholte, FFO     Knut Erik Ljøkelsøy, LO      Atle Sognli, Kreftforeningen    

Vararepresentant:

 Grete Lund, LO  

     Representanter fra NAV:     

Liv Lamvik, NAV-leder Tove Hellesvik, avdelingsleder