Representanter:

Per H. Lilleholte, FFO    
Knut Erik Ljøkelsøy, LO     
Atle Sognli, Kreftforeningen    

Vararepresentant:

 Grete Lund, LO  

    
Representanter fra NAV:     

Liv Lamvik, NAV-leder
Tove Hellesvik, avdelingsleder