Brukerutvalget for NAV i Trondheim

  • å tydeliggjøre brukerstemmen i NAV-kontorene
  • å bidra til forbedringsarbeid og kompetanseutvikling i NAV-kontorene
  • universell utforming
  • å samle kunnskap om NAV og spre denne i brukerorganisasjonene.