Brukerrådet startet i 2014 som er del av det nasjonale 3-årige forsøket Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor. Etablering av brukerrådet har vært en læreprosess. Vi gikk fra mislykkede forsøk på delegering av myndighet, der brukerrepresentantene ikke hadde tilstrekkelig forutsetninger til å ta gode valg, til aktive myndige deltakere med delegert makt og bidrag til tjenesteutvikling.

Ungdom er en prioritert gruppe i NAV, men også en gruppe som ikke naturlig deltar i de brukerutvalg som eksisterer i dag. I Trøndelag blir brukerrepresentantene valg ut via NAV-ledere. Det er brukere som har vist interesse for påvirkningsarbeid og som har deltatt i ulike ungdomstiltak tidligere.

Brukerrådet for ungdom er etterspurt og jobber aktivt på flere nivå i NAV. De bidrar aktivt inn i forskingsprosjekt, samarbeid med studenter, gir innspill til direktorat og departement på strategier og innovasjonsarbeid. NAV får mange viktige korrigeringer fra brukerne som gjør at de treffer bedre med problemstillinger og utforming av forskning. Tilbakemelding og samskaping med brukere gjør at vi treffer bedre med organisasjon, fag og tjenesteutvikling, slik at utviklingen blir mer i tråd med brukernes behov.