Brukerutvalget for NAV Inn-Trøndelag, Verdal og Levanger