Rådet samarbeider med NAV i saker som angår tjenestetilbudet til brukere i alderen 18-30 år på tjeneste- og systemnivå. Rådet skal være et samarbeidsforum mellom NAV, brukere av NAV og andre samarbeidspartnere.

Mandat for Ungdommens brukerråd NAV Møre og Romsdal

Har du innspill til ungdommens brukerråd? Eller ønsker du å engasjere deg i ungdommens brukerråd? Er du mellom 18 og 30 år, har erfaring fra NAV og ønsker å gjøre en forskjell? Da kan du være den vi ser etter.

Ta kontakt med leder for Ungdommens brukerråd NAV Møre og Romsdal, Marie Ødegård Gjengstø: marjepie@hotmail.com