Brukarmedverknad

NAV Møre og Romsdal tar brukarane med på råd gjennom NAV brukarutval og Ungdommens brukerråd.

NAV brukarutval Møre og Romsdal

NAV Møre og Romsdal tar brukarorganisasjonane med på råd gjennom eit fast brukarutval. Brukarutvalet skal bidra til å sikre medverknad på område som er viktige for brukarane.

Ungdommens brukerråd NAV Møre og Romsdal

NAV Møre og Romsdal har etablert Ungdommens brukerråd. Rådet er et rådgivende organ med fokus på dialog og kvalitetsutvikling.