NAV brukarutval Møre og Romsdal:

 • Bengt Gustav Eriksson, Norsk Pensjonistforbund (leder)
 • Frode Lyse, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0)
 • Hans Joakim Riise, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0)
 • Eli Stene, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0)
 • Olav Amund Myklebust, Norges Handikapforbund (SAFO)
 • Lone Kristin Roald, Kreftforeningen
 • Marie Ødegård Gjengstø, Ungommens brukerråd NAV Møre og Romsdal 
 • Lisbeth Rød, Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Stein A. Veland, direktør NAV Møre og Romsdal
 • Hallgeir Holen, avdelingsdirektør Hjelpemiddelsentralen Møre og Romsdal
 • May Kristin Sildnes, avdelingsdirektør NAV Arbeid og ytelser Molde

Tove M. Gustad, NAV Møre og Romsdal, er sekretær for brukerutvalet.

Under relatert informasjon finn du blant anna referat, mandat og retningsliner for bruk av godtgjersle i utval.

Her finn du informasjon frå sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet.