Medlemmer av NAV brukarutval Møre og Romsdal:

  • Frode Lyse, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0)
  • Hans Joakim Riise, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0)
  • Jan Svein Hammer, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FF0)
  • Olav Amund Myklebust, Norges Handikapforbund (SAFO)
  • Bengt Gustav Eriksson, Norsk Pensjonistforbund
  • Lisbeth Rød, Landsorganisasjonen i Norge (LO)
  • Synnøve Thevik, Kreftforeningen
  • Stein A. Veland, direktør NAV Møre og Romsdal
  • Hallgeir Holen, avdelingsdirektør Hjelpemiddelsentralen Møre og Romsdal
  • May Kristin Sildnes, avdelingsdirektør NAV Arbeid og ytelser Molde

Erik Husby, NAV Møre og Romsdal er sekretær for brukerutvalet.

Under relatert informasjon finn du blant anna referat, mandat og retningsliner for bruk av godtgjersle i utval.

Her finn du informasjon frå sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet.