Brukermedvirkning

NAV i Øst-Viken tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg.