Brukermedvirkning

NAV Oslo tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg.

Regionale brukerutvalg i NAV i Oslo

Regionale brukerutvalg er en samhandlingsarena mellom NAV-kontorene i Oslo og brukerrepresentanter. Målet er at tjenestene skal bli bedre og mer målrettet.