Brukerutvalg på fylkes- og kommunenivå i NAV i Oslo

NAV Oslo og Oslo kommune tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et brukerutvalg på fylkes- og kommunenivå.

Brukerutvalget skal være arena for samhandling med representasjon fra NAV Oslo (Arbeids- og velferdsetaten i Oslo), Oslo kommune (Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester) og fra brukersiden. Brukerutvalgene skal legge planer for virksomheten i utvalget. Dette betyr at brukermedvirkning skal inngå som element i den ordinære planprosessen i NAV Oslo. Utvalget møtes jevnlig hvert år, og ut fra innmeldt behov. 

Spørsmål vedrørende NAV Oslos brukerutvalg rettes til Tomas Hoel:

  • Tomas Hoel: telefon 92 80 52 56.

Under relatert informasjon finner du blant annet referater fra 2018/2019 og mandat.

Medlemmer av brukerutvalget på fylkes- og kommunenivå i Oslo                    

Region

Medlem brukerutvalget

 Kontaktinformasjon

Region sentrum

Olav Helland, Mental helse Ungdom

Camilla Lyngen, Unge funksjonshemmede

olavhelland@outlook.com

Tlf: 99 49 40 45

Camilla@ungefunksjonshemmede.no

Tlf: 91 84 69 84

Region vest

Lene Midtsundstad, ProLAR

 

Siv Mirjam Farstad Skaget,  Kreftforeningen

lene@prolar.no

Tlf: 45 01 01 56

 

siv.mirjam@gmail.com  

Region Nord

Rolf Solvang, Fattignettverket

rolfsolvang@gmail.com

Tlf: 98 18 82 46

Region Sør

Magnar Aukrust, FFO - Slagrammedes forening

 

Espen Thomassen (i kontakt med NAV)

magnaraukrust@gmail.com

Tlf: 91 56 82 14

 

Espen.thomassen@hotmail.com

Tlf: 98 26 29 00

 

Her finner du informasjon fra sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Se også siden om regionale brukerutvalg i NAV i Oslo