Brukerutvalget skal være arena for samhandling med representasjon fra NAV Oslo (Arbeids- og velferdsetaten i Oslo), Oslo kommune (Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid) og fra brukersiden. Brukerutvalgene skal legge planer for virksomheten i utvalget. Dette betyr at brukermedvirkning skal inngå som element i den ordinære planprosessen i NAV Oslo. Utvalget møtes jevnlig hvert år, og ut fra innmeldt behov. 

Spørsmål vedrørende NAV Oslos brukerutvalg rettes til Ingrid Larsen:

Ingrid Larsen telefon 454 82 895.

Under relatert informasjon finner du blant annet referater fra 2018/2019 og mandat.

Medlemmer av brukerutvalget på fylkes- og kommunenivå i Oslo                    

Region

Medlem brukerutvalget

 Kontaktinformasjon

Region sentrum

Olav Helleland, Mental helse Ungdom

----------------------------------------

Camilla Lyngen, Unge funksjonshemmede

Olav.helleland@outlook.com
Tlf: 994 94 045

 ------------------------------------------------------

Camilla@ungefunksjonshemmede.no
Tlf: 918 46 984

Region vest

Lene Midtsundstad, ProLAR

----------------------------------------

Siv Mirjam Farstad Skaget, 
Kreftforeningen

lene@prolar.no
Tlf: 450 10 156
----------------------------------

siv.mirjam@gmail.com
 

Region Nord

Rolf Solvang, Fattignettverket

rolfsolvang@gmail.com

Tlf: 981 88 246

Region Sør

Magnar Aukrust, FFO - Slagrammedes forening

-----------------------------------------

Espen Thomassen (i kontakt med NAV)

magnaraukrust@gmail.com
Tlf: 915 68 214

------------------------------------------------------- 

Espen.thomassen@hotmail.com
Tlf: 982 62 900

 

Her finner du informasjon fra sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Se også siden om regionale brukerutvalg i NAV i Oslo