Regionale brukerutvalg i NAV i Oslo

Regionale brukerutvalg er en samhandlingsarena mellom NAV-kontorene i Oslo og brukerrepresentanter. Målet er at tjenestene skal bli bedre og mer målrettet.

De regionale rådene, som startet opp høsten 2017, skal sikre at NAV-kontorene i Oslo får tilbakemeldinger om hvordan brukerne opplever tjenestene og slik bidra i utviklingen av det lokale tjenestetilbudet. NAV Oslo, Oslo kommune og brukerorganisasjoner skal sammen legge til rette for å få fram relevante brukererfaringer.

I brukerutvalgene sitter enhetsledere fra alle NAV-kontorene, veiledere fra utvalgte NAV-kontor i regionene samt brukerrepresentanter som skal gjenspeile brukergruppene i NAV.

Det er fire regionale brukerutvalg i NAV i Oslo:

Brukerutvalget i nord består av NAV Alna, NAV Stovner, NAV Grorud og NAV Bjerke

Brukerutvalget i sør består av NAV Nordstrand, NAV Søndre Nordstrand og NAV Østensjø

Brukerutvalget i sentrum består av NAV St. Hanshaugen, NAV Gamle Oslo, NAV Grünerløkka og NAV Sagene

Brukerutvalget i vest består av NAV Ullern, NAV Vestre Aker, NAV Nordre Aker og NAV Frogner

Se også siden om brukerutvalg på fylkes- og kommunenivå i NAV i Oslo