Brukermedvirkning

NAV Vestfold og Telemark tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg.