Brukerutvalgene er NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland sitt forum for samarbeid med brukerorganisasjonene.

Retningslinjene for brukerutvalgene er basert på de sentrale retningslinjene for brukermedvirkningsorgan i NAV. Brukermedvirkning  skal gi brukerrepresentanter mulighet til å være blant premissleverandørene ved fastsetting av praksis på systemnivå.

 Brukerutvalgene har ikke bestemmelsesmydighet.

Brukerutvalgene skal:

  • Gi råd når det gjelder hjelpemiddelsentralen sine veivalg , satsingsområder, prioriteringer, virksomhetsplan og konkrete tiltak som retter seg mot sentralen sitt tilbud til brukerne.
  • Fungere som en erfaringsbank/ressursinstans når det gjelder opplevd servicenivå.
  • Fungere som rapportør av faktiske, og særlig utilsiktede virkninger av regelverk og rutiner.
  • Være initiativtaker til samarbeids- og informasjonstiltak som brukerne ser behov for.
  • Være kanal for gjensidig åpenhet og utveksling av informasjon som er viktig for brukerne.

Her finner du deltakerne i de fire brukerutvalgene ved NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland

Brukerutvalg Bevegelse/Bevegelse barn

Referat 20.januar 2016

Referat 19.september 2016

Referat 13.januar 2017

Referat 2..desember 2018

Brukerutvalg Hørsel/tolk

Mandat

170222 Møtereferat

Brukerutvalg Syn

Brukerutvalg Bilsenter Sørvest 

Møtereferat 27.april 2017

Møtereferat 12.oktober 2017

Møtereferat 26.april 2018

Møtereferat 7 desember 2018

Møtereferat 28. mars 2019

Møtereferat 14. oktober 2019

Møtereferat 15. oktober 2020

Infoskriv fritt verkstedvalg

Felles Brukerutvalg

Møtereferat 12.juni 2017