Lokal informasjon

Inn- og utlevering av hjelpemiddel, lokale rutiner og annen praktisk informasjon.

Brukerutvalg

NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland har fire brukerutvalg.

Hjelpemiddel til forflytting og bevegelse

Her finner du informasjon, rutiner og lokale skjema til bruk ved formidling av bevegelseshjelpemidler. Informasjonen gjelder for NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland.

Hjelpemiddel i bolig

Rutiner og nyttige verktøy ved søknad om hjelpemidler for tilrettelegging av bolig, for personer med vesentlig og varig funksjonsnedsettelse.

Kva kan vi hjelpe med?

NAV Hjelpemiddelsentral i Rogaland kan hjelpe med å legge forhold til rette for deg som har funksjonshemmingar.

Lokale skjemaer, rutiner og saksbehandlingstider

Her finner du lokale rutiner og lokale skjemaer for NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland. (Noe av informasjonen har nylig blitt flyttet over til "Hjelpemiddel til forflytting og bevegelse")

Kontakter i din kommune

I alle kommunene i Rogaland er det kontaktpersoner som har et spesielt ansvar for hjelpemiddelområdet. Disse kontaktpersonene er en del av kommunehelsetjenesten og kan hjelpe deg videre i systemet.

Kommuneinformasjon

NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland sender med jevne mellomrom ut kommuneinformasjon.