Rutiner og verktøy som gjelder tilrettelegging av bolig:

Rutinene gjelder for NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland.

Se også kommuneinformasjon fra 01.07.2020 med en del oppdatert informasjon for boligområdet.

Ved behov for bytte av fastmontert hjelpemiddel må det alltid søkes på nytt. Viser til Rutine for bytte av hjelpemiddel.

Du kan lese mer om tilrettelegging av bolig på nav.no. På Kunnskapsbanken finner du mye nyttig informasjon samt E-læringskurs som vi oppfordrer alle kommunale fysio- og ergoterapeuter å ta.