Elektriske rullestoler og bekymring for uforsvarlig kjøring

Elektrisk rullestol for bruk i bil

Informasjon ved søknad og utprøving av bevegelseshjelpemidler

Kartleggingsskjema sitteklinikk

Oversikt utprøvingshjelpemidler bevegelse

Rutine for manuelle rullestoler, drivhjul og drivaggregat.

Rutine for vogn/joggevogn og barneseter i bil

Rutine og informasjon for Innowalk

Rutine og skjema for sykkel og hjelpemotor