Kommuneinformasjon sendes til våre kommunale kontaktpersoner som distribuere disse til aktuelle arbeidstakere i kommunen. Her finner du oversikt for all informasjon som er sendt ut fra 2020 og nyere. Eldre informasjon fra 2015 - 2019 finner du nederst på denne siden.

2020_03_27 kommuneinfo:

 • Tiltak vedr coronavirus opprettholdes
 • Underskrift begrunner
 • Søk om lagervare
 • ASK

2020_03_17 kommuneinfo:

 • Tiltak vedr. coronavirus – som blant annet letter kommunens arbeid
 • Hjelpemotorer -  manuelle rullestoler

2020_03_12 kommuneinfo:

 • Tiltak og begrensninger pga coronavirus

2020_03_12 info til kommunale lager og hjelpemiddelteknikere:

 • Vedr Corona-viruset og håndtering av hjelpemidler

2020_02_12 kommuneinfo:

 • Deler og tilbehør som av og til mangler
 • E-læringskurs – anbefales også for det pedagogiske miljø
 • Sykler – ny rammeavtale
 • ERS-kurs 1.4.
 • Bestillingsordningen
 • Overtakelse av fastmontert utstyr – bolig
 • Behandling av saker for NAV-ansatte

Eldre kommuneinformasjon fra perioden 2015 - 2019 finner du her.