Kommunene har også kontaktpersoner på områdene syn og hørsel. Syn- og hørselkontaktene bistår deg ved utprøving av hjelpemidler på dette området.

Ta kontakt med