Brukerutvalget på hjelpemiddelområdet

 • Guri Henriksen (SAFO)
 • Håvard Ravn Ottesen (SAFO)
 • Andreas Henden (FFO)
 • Heidi Sørlie-Rogne (FFO)
 • Jan Joakimsen (FFO)
 • Johnny G. Johansen (FFO)
 • Stian Innerdal (FFO)
 • Kristin M. Bye (NAV)
 • Beate Lilleberg (NAV)
 • Liv Welde Johansen (NAV)
 • Tirsdag 9. februar
 • Tirsdag 11. mai
 • Tirsdag 14. september
 • Tirsdag 16. november