Brukermedvirkning

Om brukerpass og brukerutvalget på hjelpemiddelområdet.

Brukerpass

Brukerpassordningen er forankret i verdiene likestilling, selvbestemmelse, aktiv deltakelse, personlig og sosialt ansvar. Formålet med ordningen er å styrke brukers rolle og forenkle hjelpemiddelformidlingen.

Publisert: 01.10.2013 | Sist endret: 10.02.2021

Brukerutvalget på hjelpemiddelområdet

Brukerutvalget skal arbeide med å identifisere og følge opp viktige innsatsområder og bidra til å sikre kvaliteten innenfor tjenestene på hjelpemiddelområdet i NAV.

Publisert: 16.06.2014 | Sist endret: 06.01.2021