Brukerpass

  • Hjelpemiddelet passer ikke
  • Hjelpemiddelet er utslitt eller defekt, og kan ikke repareres
Illustrasjon: en smilende dame og symboler for ulike typer hjelpemidler (bevegelse, hørsel, kognisjon, kommunikasjon og syn)
Illustrasjon fra heftet om brukerpassordningen