Brukerpass

Illustrasjon: en smilende dame og symboler for ulike typer hjelpemidler (bevegelse, hørsel, kognisjon, kommunikasjon og syn)
Illustrasjon fra heftet om brukerpassordningen