Brukermedvirkning

NAV Agder tar brukerorganisasjonene med på råd gjennom et fast brukerutvalg i fylket og lokale brukerutvalg på NAV-kontorene.

Brukerutvalget NAV Agder

Brukerutvalget skal bidra til å sikre medvirkning på områder som har betydning for brukerne.