Brukerutvalget skal være arena for samhandling med representasjon fra både NAV og brukerne. Brukerutvalget skal arbeide for gode og likeverdige tjenester til alle NAVs brukere uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk opprinnelse, sosial status og funksjonshemming.

Utvalget møtes en gang i kvartalet.

Under relatert informasjon finner du linker til nyttige sider og referater fra brukerutvalget.

Se også informasjon fra sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

og Strategi for brukermedvirkning i NAV

 

Medlemmer av brukerutvalget i NAV Risør

Representant for: Bilde:

Navn:

 

pensjonistforbundet-logo
 
Bilde-kommer

 

 

 

Sturla Paalsrud 

Diabetesforbundet

 

Staale-Sjaavaag

 

 

 

 

Staale Sjaavaag

Kreftforeningen
 
Mette-Fossnes

 

 

 

Mette Fossnes

 
Norsk Revmatikerforbund
 
Bilde-kommer

 

 

 

Gunne Stavelin