Tabeller 

Siste måned

Antall og endring fra i fjor

Tidsserier

Månedsserier. Antall og prosent av helt ledige

Årsgjennomsnitt. Antall og prosent