Arkiv - Månedstatistikk om arbeidsmarkedet

Frem til desember 2012 har NAV publisert "Månedsstatistikk om arbeidsmarkedet". Månedsstatistikk inneholder mer detaljerte tabeller og tidsserier om arbeidsmarket enn hovedtallene gjør. Fra oktober 2012 startet NAV å publisere "Supplerende statistikk om arbeidsmarkedet". Denne statistikken finner du på følgende sider under Tall og analyse, Arbeidsmarked: Helt ledige, Tiltaksdeltakere, Ledige stillinger, Permitterte og Stønader til arbeidssøkere. Fra og med januar 2013 tar denne statistikken over for månedsstatistikken.

2012

Tidligere årganger