NAV notatserie

Serien NAV-notater inneholder korte temaorienterte analyser, modellbeskrivelser og utredninger utført av Arbeids- og velferdsdirektoratet.