Når lønner det seg å ta ut alderspensjon?

  • å vente med uttak av alderspensjon til man slutter i arbeid
  • eller å ta ut pensjonen fra 62 år i kombinasjon med fortsatt arbeid.