Kartlegging av familier med barn eller foreldre som har alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelser