Ytelser til gjenlevende

 • dere var gift på tidspunktet for dødsfallet og ekteskapet har vart i minst 5 år.
 • dere var gift på tidspunktet for dødsfallet og dere har/har hatt felles barn.
 • dere var samboere på tidspunktet for dødsfallet og har/har hatt felles barn.
 • dere var samboere i mer enn 5 år på tidspunktet for dødsfallet og var tidligere gift med hverandre.
 • du var skilt fra avdøde og ikke har giftet deg på nytt. Da får du som hovedregel gjenlevendepensjon hvis din fraskilte ektefelle dør innen 5 år etter skilsmissen og ekteskapet varte i minst 25 år, eller minst 15 år hvis dere har barn sammen.
 • dere var tidligere samboere i minst 15 år og har/har hatt felles barn, og det er mindre enn 5 år siden dere flyttet fra hverandre. Antall år dere var samboere regnes fra barnet deres ble født.
 • du er i en omstillingstid som følge av dødsfallet
 • du tar utdanning som vil bedre mulighetene til å komme i arbeid. Utdanningen må være påbegynt innen 2 år etter dødsfallet.
 • du har den daglige omsorgen for avdødes særkullsbarn. Det forutsetter at omsorgen startet før dødsfallet og har fortsatt uten opphold.
 • gifter deg på nytt.
 • får barn med en ny samboer.
 • blir samboer med en person som du tidligere har vært gift med.
 • blir samboer med en person du har eller har hatt felles barn med.
 • Hvis ekteskapet har vart i mer enn 12 måneder, er hovedregelen at du i en omstillingstid kan få overgangsstønad til gjenlevende i inntil 12 måneder.
 • Hvis ekteskapet har vart i mindre enn 12 måneder, er hovedregelen at du i en omstillingstid kan du få overgangsstønad til gjenlevende i inntil 6 måneder.
 • Hvis dere var gift i mindre enn 5 år og du har den daglige omsorgen for den avdødes særkullsbarn, kan du ha rett til overgangsstønad til gjenlevende til og med den måneden barnet fyller 18 år. Det forutsetter at omsorgen startet før dødsfallet og har fortsatt uten opphold. Hvis ekteskapet og den daglige omsorgen til sammen har vart i over 5 år, kan du ha rett til gjenlevendepensjon.