Frivillig medlemskap - opphold utenfor Norge

  • er arbeidstaker i utlandet og er ansatt i en virksomhet med hovedsete i Norge
  • studerer ved universitet eller høgskole i utlandet og ikke mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning
  • har et offentlig oppdrag eller stipend i utlandet
  • er pensjonist med lang botid i Norge
  • du er skattepliktig til Norge og trygdeavgiften betales sammen med skatten
  • arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift