Viktig informasjon til deg som har søkt eller skal søke om AAP

  • ikke kommer til møte som NAV har innkalt til
  • ikke møter på en bestemt avtalt dag på tiltak, utredning eller behandling
  • ikke sender inn dokumentasjon og/eller opplysninger som NAV har bedt om innen en konkret frist