Endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 1. januar 2018

Det er vedtatt flere endringer i reglene for AAP. De nye reglene gjelder fra 1. januar 2018.

Målet med endringene er å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere. Endringene påvirker først og fremst de som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, men noen endringer vil også påvirke de som allerede mottar AAP.

På denne oversiktssiden finner du viktig informasjon over hvordan regelendringene vil påvirke:

Ønsker du en oversikt over alle de viktigste regelendringene som vil gjelde for AAP fra 1. januar 2018, se den utdypende oversikten over de viktigste regelendringene for AAP. Regelverkssiden for AAP er oppdatert med de nye reglene fra 1. januar 2018.