Endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 1. januar 2018