Arbeidsavklaringspenger

Her finner du informasjon arbeidsavklaringspenger (AAP). Du kan også lese om overgangen mellom sykepenger og AAP.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

AAP skal sikre deg inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra NAV for å komme i arbeid.