Oppfølgingsplan

  • komme raskt i dialog med den ansatte
  • vurdere tiltak og muligheter for å komme tilbake i arbeid
  • formidle viktig informasjon til den som sykmelder, NAV og andre støttespillere
  • komme i kontakt med NAV hvis du har behov for hjelp