Kommer alle sykmeldinger digitalt?

Nesten alle sykmeldinger som fastlegene skriver ut kommer digitalt til pasienten. Sykmeldinger som skrives ut på sykehus er foreløpig ikke digitale. De arbeidstakerne som ikke får sykmeldingen sin på nav.no, må sende sykmeldingen og søknaden om sykepenger på papir som før.

Hva med utenlandske ansatte uten norsk fødselsnummer eller d-nummer?

Det er ikke mulig å sende digitale sykmeldinger hvis man ikke har et norsk fødselsnummer eller d-nummer.

Hvilken hjemmel har NAV for å kreve at vi skal ta imot digitale sykmeldinger?

De som er registret i Enhetsregisteret er pålagt å kommunisere med det offentlige elektronisk. Dette følger av eForvaltningsforskriften § 9. Det er kun privatpersoner og enheter som ikke er registrert i Enhetsregisteret som kan reservere seg mot elektronisk kommunikasjon med det offentlige.

Hvorfor må jeg bruke min private innlogging på jobben?

Den digitale signaturen (f.eks. bankID) er i prinsippet akkurat det samme som en signatur på et papir. Man kan sammenligne det med det å skrive under på papirer med sitt eget navn i jobben. Se en kort forklaring på hvorfor du må logge inn med bankID.

Daglig leder/HR: flere spørsmål og svar

Hvorfor finner jeg ikke sykmeldingen eller skjemaet for nærmeste leder i Altinn?

Det kan være tre forklaringer:

1. Det kan hende du ikke har tilgang i Altinn for det aktuelle bedriftsnummeret til de to tjenestene «Sykmelding» og/eller «Sykmelding – oppgi leder».De som har tjenestene og kan delegere den videre er:

 • daglig leder / administrerende direktør
 • styrets leder
 • innehaver
 • komplementar
 • deltaker med delt ansvar
 • deltaker med fullt ansvar
 • bestyrende reder
 • norsk representant for utenlandsk enhet
 • bostyrer

Sjekk hvilke tilganger du har i Altinn under «Profil» og «Skjema og tjenester du har tilgang til». Hvis du mangler rettigheter må du få dem tildelt.

2. Ser du i riktig meldingsboks?  Sykmeldingene og skjemaene kommer til meldingsboksen for det bedriftsnummeret (den underenheten) som den ansatte er registrert på via a-meldingen, ikke det juridiske organisasjonsnummeret. Du finner riktig underenhet i Altinn ved å velge Vis alle aktører og deretter huke av for Se alle underenheter. Slik ser det ut i Altinn.

3. Dersom du fortsatt ikke finner sykmeldingen eller skjemaet, be den ansatte om å sjekke disse punktene.

Må alle ledere ha tilgang i Altinn?

Nei. Alle ledere må ikke - og bør ikke! - ha tilgang i Altinn. HR/lønn (eller noen i virksomheten som dere selv bestemmer hvem er), skal melde inn hvem som er nærmeste leder med oppfølgingsansvar i Altinn. På den måten får lederne tilgang til sykmeldingen og søknaden om sykepenger.Har dere mange ledere, blir det en stor jobb å håndtere og vedlikeholde tilgangsstyring. Dette kan også gå på bekostning av hensynet til personvernet. Hvis dere gir en leder tilgang i Altinn for et bedriftsnummer, får denne lederen tilgang til å se sykmeldingene for alle som er ansatt på dette bedriftsnummeret.

Hvordan tildeler jeg tilganger i Altinn?

Vi har laget en veiledning som viser hvordan du tildeler tilganger i Altinn og hvem som skal ha dem: Slik tildeler du tilganger i Altinn (pdf)

Hvordan melder vi inn nærmeste leder?

Det kommer et skjema i innboksen deres i Altinn sammen med første digitale sykmelding fra en ansatt. Her ber vi dere fylle inn kontaktinformasjon til nærmeste leder. Les mer i veiledningen Hvordan melde inn nærmeste leder.

Nærmeste leder er den som har ansvar for å følge opp den sykmeldte. Nærmeste leder får all informasjon på nav.no, og trenger ikke selv å gå til Altinn.

Hvorfor kan vi bare melde inn én nærmeste leder pr ansatt?

Av hensynet til personvernet har vi ikke lov til å dele informasjon om en sykmeldt person med andre enn den som bedriften har oppgitt som nærmeste leder.

Hva gjør vi når en ansatt har fått ny leder?

Det er tre måter å endre leder på:

 1. Den sykemeldte svarer "nei" på spørsmålet om det er riktig leder. Hvis den ansatte fortsatt er sykmeldt (eller det ikke er mer enn syv dager siden), sender vi nytt skjema til bedriftens innboks i Altinn. 
 2. Tidligere leder melder i fra på nav.no/dine sykemeldte at hun/han ikke er leder for den sykemeldte. Da sender vi også nytt skjema.
 3. Dere kan også endre på Altinn-skjemaet som dere tidligere har brukt og som dere finner i bedriftens arkiv i Altinn. 

Nytt skjema sendes til virksomhetens innboks i Altinn med én gang den sykemeldte eller lederen har gitt beskjed om at det er feil leder.

Tips ved lederbytte:

 • Få oversikt over hvem lederen har oppfølgingsansvar for
 • Finn ut hvem av disse som er sykmeldt
 • Send inn skjemaet på nytt kun for de som er sykmeldt nå

Dere trenger ikke registrere ny leder for alle ansatte til denne lederen, bare de som er sykmeldt når lederskiftet skjer.

Les mer i veiledningen Hvordan melde inn nærmeste leder.

Jeg får feilmelding om at fødselsnummeret og etternavnet på nærmeste leder ikke stemmer med Folkeregisteret. Hva har jeg gjort galt?

Det kan være flere årsaker til dette:

 • Du har kopiert fødselsnummeret eller navnet på lederen og fått med et mellomrom foran eller bak nummeret eller navnet
 • Navnet i personalsystemet deres kan være stavet annerledes enn i Folkeregisteret
 • Det som fremkommer som mellomnavn i personalsystemet kan være en del av etternavnet i Folkeregisteret
 • Lederen har nylig fått tildelt norsk fødselsnummer etter å ha hatt d-nummer

Hva hvis nærmeste leder ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer?

Det er ikke mulig å melde inn nærmeste ledere som ikke har et norsk fødselsnummer eller D-nummer. I slike tilfeller kan dere melde inn en stedfortreder med norsk fødselsnummer, for eksempel en som jobber i HR/lønn.

Hva hvis den sykmeldte har flere arbeidsforhold?

Som hovedregel kreves det én sykmelding, én søknad, og én inntektsmelding for hvert arbeidsforhold. Dette gjelder også dersom en ansatt har flere stillinger under samme virksomhetsnummer, men er registrert med ulike arbeidsforhold.

Noen har en fast stillingsprosent og jobber på timesbasis innenfor samme avdeling med samme arbeidsoppgaver. I slike tilfeller er det nok med én sykmelding og én søknad.

Hvis det trengs flere sykmeldinger, må den ansatte ta kontakt med den som skrev sykmeldingen. 

Jeg får ikke varsel på e-post eller sms når en ansatt er sykmeldt. Hva skal jeg gjøre?

Du får bare varsel hvis den ansatte har valgt å benytte den digitale sykmeldingen og sendt den til arbeidsgiveren. NAV sender varsler både til HR/daglig leder og til nærmeste leder. Vi varsler lederne kun på e-post, aldri på SMS.

Sjekk om du har registrert kontaktinformasjonen din i Altinn. Se hvordan du legger inn kontaktinformasjon.  

Les mer om hvordan du styrer varsler på sms og e-post.

Hva gjør vi når feil person har mottatt varsel om ny sykmelding i Altinn?

Varselet sendes til epostadresser og/eller telefonnummer som er registrert i Altinn. Man får kun varsler om saker som man har rettighet til å se for denne virksomheten. 

Eksempel: Har en ansatt tilgang til tjenesten «Sykmelding» eller «Søknad om sykepenger», vil vedkommende få varsel på epost og/eller SMS registrert som kontaktinformasjon knyttet til virksomheten. Den ansatte må gå til Din kontaktinformasjon for virksomheten i Altinn for å endre.

Varselet sendes også på epost og/eller SMS til alle som er registrert i felles kontaktinformasjon for virksomheten. Gå til Felles kontaktinformasjon for virksomheten i Altinn for å endre.

Les mer om dette på Altinn: https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg/Kontaktinformasjon/ 

For nærmere veiledning, ta kontakt med Altinn brukerstøtte.

Hva gjør vi når vi mottar en sykmelding for en person som ikke jobber her lenger?

Den som er sykmeldt krysser av for hvilken arbeidsgiver sykmeldingen skal sendes til. De valgmulighetene som den ansatte får er hentet fra a-meldingen. Når en ansatt hos dere slutter i jobben, må dere melde fra om dette via a-meldingen. Arbeidsforholdet er likevel tilgjengelig for valg i en tid etter utmeldingen. Det kan derfor skje at de ansatte sender sykmeldingen til gammel arbeidsgiver. Dere må da ta kontakt med den tidligere ansatte og be om at sykmeldingen blir sendt til riktig arbeidsgiver. Den sykmeldte må da enten levere på papir eller be legen om ny sykmelding.

Hvorfor har vi mottatt en sykmelding med navnet på en annen arbeidsgiver?

Legen skriver inn navnet på arbeidsgiveren i et fritekstfelt. Av og til hender det at en tidligere arbeidsgiver "henger igjen" og at legen overser dette. Den ansatte kan likevel sende sykmeldingen til riktig arbeidsgiver fra nav.no fordi det kommer opp en liste med arbeidsgiverne som den ansatte er registrert hos i a-meldingen.

Vil sykmeldinger og søknader bli lagret i Altinn for alltid?

Sykmeldinger og søknader slettes ikke automatisk fra Altinn. De blir liggende i meldingsboksen deres inntil dere eventuelt velger å slette dokumentene.

Nærmeste leder: flere spørsmål og svar

Hvor lenge er sykmeldingen synlig for meg på nav.no (Dine sykmeldte)?

Fire måneder etter avsluttet sykefravær forsvinner sykmeldingen fra nav.no/dinesykmeldte. Hvis det meldes inn en ny leder midt i et sykefraværstilfelle, så fjernes alt fra den tidligere lederens side. Ny leder får tilgang til sykmeldinger for sine ansatte som er sykmeldt nå.

HR/lønn har fortsatt et komplett arkiv med sykmeldinger i Altinn.

Jeg får ikke varsel på e-post eller sms når en ansatt er sykmeldt. Hva skal jeg gjøre?

Du får bare varsel hvis den ansatte har valgt å benytte den digitale sykmeldingen og sendt den til arbeidsgiveren. For at du skal kunne motta varsel om nye saker på nav.no/dinesykmeldte, må kontaktinformasjonen din ha blitt meldt inn fra bedriften du jobber i. Finn ut hvem i virksomheten som melder inn ledere, og be om at de endrer kontaktinformasjonen din hvis du ønsker meldingene til en annen adresse. Les mer om hvordan du styrer meldinger på sms og e-post.

 

--------------------------

Har du spørsmål som du ikke finner svar på her inne?

Arbeidsgivertelefonen 55 55 33 36 er åpen 8.00-15.30 mandag-fredag.