Veiledningsfilmer

Må jeg bruke min private ID? (for arbeidsgiveren)

Fortell oss hvem som er nærmeste leder (for arbeidsgiveren)

Hva skjer etter at jeg har sendt sykmeldingen? (for den sykmeldte)

Hva innebærer aktivitetsplikten?

Hva skjer i dialogmøtet som NAV innkaller til?

Den digitale oppfølgingsplanen

Forventninger til nærmeste leder

Demoer

Digital sykmelding, søknad og oppfølgingsplan - slik der det ut for den sykmeldte

Ny digital oppfølgingsplan – slik ser det ut for nærmeste leder

Veiledninger i bruk av Altinn

Slik tildeler du rettigheter i Altinn (pdf) 

Slik setter du opp avansert søk i Altinn (pdf)