Har ansvar for andres barn

Kopier lenkeLenken er kopiert
Kopier lenkeLenken er kopiert
Barnetrygd
Utvidet barnetrygd
Omsorgspenger (hjemme med sykt barn-dager)
Kopier lenkeLenken er kopiert
Barnetrygd
Utvidet barnetrygd
Kontantstøtte
Bidragsforskudd
Kopier lenkeLenken er kopiert
Barnepensjon
Barnebidrag
Grunnstønad
Hjelpestønad
Kopier lenkeLenken er kopiert
Veiledning fra Bufdir om fosterhjem
Barnevernet
Foreldresupport fra Mental helse
Home-Start Familiekontakten
Chatbot: Alltid åpen
venter...
venter...Se flere telefonnummer og tastevalg