Kontakt

Kontaktinformasjon til NAVs enheter på hjelpemiddelområdet.

NAV Hjelpemiddelsentral

Hjelpemiddelsentralene bidrar til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får løst sine praktiske problemer. Finn din hjelpemiddelsentral.

Tolketjeneste

Tolketjenesten i NAV dekker tolkeoppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede. Finn din tolketjeneste.

Bilsenter

Landet er delt inn i fem regioner når det gjelder behandling og oppfølging av bilsaker. De regionale bilsentrene er en del av NAV Hjelpemiddelsentral på sitt sted. Finn ditt bilsenter.

Akuttjenester

Akuttolk for døve, døvblinde og hørselshemmede

Akutt reparasjon av hjelpemidler