Jeg har søkt om hjelpemidler - hva skjer videre?

Informasjon til deg som har søkt om hjelpemidler fra NAV.

Hvor lang tid tar det før jeg får svar på søknaden?

Når vi har mottatt søknaden din vil vi vurdere om du oppfyller vilkårene. Noen søknader som gjelder enklere typer hjelpemidler vil bli behandlet relativt raskt, oftest innen en uke. Andre søknader kan være mer omfattende og vil derfor kunne ta lengre tid. I de fleste tilfeller får du svar på søknaden innen en måned. Søknad om bil tar lengre tid å behandle enn andre hjelpemidler.

Hva skjer når søknaden min er ferdig behandlet?

Du får beskjed på Ditt NAV når søknaden din er ferdig behandlet. I noen tilfeller vil vi også sende deg et brev i posten.

Hvis du oppfyller vilkårene, blir søknaden din innvilget. Det vil si at NAV har kommet fram til at du har rett til å få låne de hjelpemidlene du har søkt om, eller hjelpemidler av tilsvarende type.

Søknaden din kan også bli delvis innvilget. Det betyr at du bare vil få låne noen av hjelpemidlene du har søkt om, og at deler av søknaden er avslått.

Hva gjør jeg hvis søknaden min blir avslått eller bare delvis innvilget?

Du får alltid en skriftlig begrunnelse hvis søknaden din blir avslått eller bare delvis innvilget. Du kan klage hvis du er uenig i begrunnelsen for avslaget. Klagefristen står i vedtaksbrevet som du har fått i posten.

Slik klager du på avslag

Når får jeg hjelpemidlene?

Hvis vi har hjelpemidlene på lager, sender vi dem til kommunen din i løpet av noen få dager, og senest innen tre uker etter at søknaden er innvilget. Det kan ta opp til fem uker hvis hjelpemiddelet må bestilles fra leverandør eller spesialtilpasses. Kommunen har ansvaret for å levere hjelpemidlene videre til deg.

Hvordan får jeg hjelpemidlene?

Du vil få beskjed på Ditt NAV når hjelpemidlene er klare for henting eller utlevering til kommunen. Kommunen leverer hjelpemidlene til deg på adressen som ble oppgitt i søknaden. Om du ønsker å hente dem på NAV Hjelpemiddelsentral selv, må dette avtales. Hvis du har søkt om flere hjelpemidler kan det hende at noen hjelpemidler leveres før andre.

Har du spørsmål om utleveringen, kan du henvende deg til den som har hjulpet deg med søknaden eller til hjelpemiddelsentralen.

Har du flere spørsmål?

Du kan kontakte NAV Hjelpemiddelsentral eller kommunen din hvis du har spørsmål.