Det kan være en utfordring dersom et hjelpemiddel går i stykker når du er på reise, og spesielt dersom du er i utlandet. Mange av de problemene som kan oppstå kan forebygges eller i alle fall reduseres dersom vi planlegger sammen før du reiser. Ta kontakt med oss i god tid før reisen, slik at vi får gjort det vi kan for at reisen skal bli vellykket.

Kan jeg ta med hjelpemidler til utlandet?

I utgangspunktet kan du ta med hjelpemidlene dine på ferier og kortere opphold i EØS-land, men du bør ta kontakt med hjelpemiddelsentralen før du reiser, slik at vi får dette registrert i tilfelle det skulle skje noe med hjelpemidlet under reisen.

Har du fått bil gjennom Folketrygden, kan du reise ut av landet både i og utenfor EØS i opptil tre måneder uten å søke. Det er viktig å merke seg at man ikke får dekket reparasjonsutgifter på spesialutstyr mens man er i utlandet. Hvis det er særlige grunner for det, kan du søke om dispensasjon for å kunne ta med bilen utenlands i mer enn tre måneder.

Reparasjoner i utlandet

Ved behov for reparasjon av hjelpemidler i utlandet, må du ta kontakt med hjelpemiddelsentralen som vurderer hvordan problemet best kan bli løst. Foretrukket løsning er at hjelpemidelsentralen sender bestilling til stedlig leverandør, eventuelt sender deler til deg. Når du kommer tilbake fra utenlandsoppholdet skal hjelpemiddelsentralen kontrollere om arbeidet er riktig utført for å sikre at hjelpemidlet fortsatt er sikkert å bruke. Unntaksvis kan du få refundert utgiftene til reparasjon i utlandet av hjelpemiddelsentralen mot å fremvise kvittering.

Elektrisk rullestol på fly

Transport av elektriske rullestoler med fly er strengt regulert på grunn av flysikkerheten. De fleste flyselskaper aksepterer elektriske rullestoler som bagasje, men sjekk gjerne ut med flyselskapet i forkant av reisen. Ved transport i fly forutsettes det at produsenten garanterer at batteriene er lekkasjefrie og riktig merket med følgende tekst: «This battery is non-spillable as defined in IATA Dangerous Goods Regulations Pacing instruction 806, Special Provision A67». Alle elektriske rullestoler utlevert etter år 2000 skal ha batterier som er godkjente for transport i fly.

I noen tilfeller krever flyselskapet dokumentasjon på at den elektriske rullestolen har et batteri som er godkjent for transport i fly. Dersom du har bruk for denne dokumentasjonen, kan du ta kontakt med hjelpemiddelsentralen.

Skade på hjelpemiddel ved flyreise

Vi oppfordrer til at du umiddelbart etter uthenting av hjelpemidlet sjekker det for eventuell transportskade. Hvis hjelpemidlet er skadet, må du melde det omgående til flyselskapet. Du vil da få et referansenummer og kontaktinformasjon som du sender til hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

Lading i utlandet

Ladere som leveres sammen med den elektriske rullestolen, skal kun brukes i stikkontakter med nettspenning 220V. Dette er vanlig nettspenning i Norge. Hvis du reiser til et land med en annen nettspenning i stikkontaktene, må du enten ha en omformer eller kjøpe/låne en lader tilpasset nettspenningen i landet du reiser til. Dette må du skaffe selv. Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål rundt dette.

Husk at stikkontakter i utlandet kan være ulike de i Norge, og at du da må ha en adapter for at laderen skal passe i stikkontakten. Adaptere kan kjøpes i de fleste elektrobutikker.

Mer informasjon

Flere transportselskaper har mer praktisk informasjon på sine nettsider om hjelpemidler på reise.

Tilgjengelighet for funksjonshemmede på Vy.no

Behov for assistanse på flyplass på Avinor.no