Ytelser til tidligere familiepleiere

  • vært nødvendig
  • vart i minst 5 år
  • gjort det umulig for deg å arbeide og forsørge deg selv under pleietiden
  • medført at du ikke kan forsørge deg selv ved eget arbeid når pleieforholdet er slutt
  • pensjon eller overgangsstønad