Strategi for brukermedvirkning i NAV

Her finner du NAVs strategi for brukermedvikning.

Strategi for brukermedvirkning

Et langvarig, omfattende, spennende og lærerikt arbeid har kulminert i en «Strategi for brukermedvirkning i NAV». Som brukerrepresentanter har vi opplevd en enorm utvikling i interessen for brukerinvolvering og brukersamarbeid i NAV de siste to-tre årene. Det er helt nytt at NAV – i samarbeid med brukerrepresentanter – utarbeider en plattform for medvirkning

Det er en milepæl, og en kulturendring, at brukerrepresentanter og ansatte i NAV – på alle nivåer – i mer enn ett år og gjennom flere store samhandlingsarenaer sammen har satt brukerperspektivet i førersetet og strategien er ment å støtte opp om denne utviklingen og alt det gode arbeidet som pågår.

På denne måten skapes det en felles forståelse for hvorfor og hvordan brukermedvirkning er viktig og kan være til nytte for alle parter. Brukerkompetanse og fagkompetanse sidestilles, og vil etter hvert merkes i form av bedre brukermøter, og riktigere tjenester på alle de arenaer der brukerne møter NAV. Det er derfor viktig at «Strategi for brukermedvirkning i NAV» drøftes i alle linjer og i alle avdelinger i direktoratet og at det sørges for god implementering i hele NAV.

Arbeidet ble igangsatt på oppdrag fra Sentralt brukerutvalg og vi skal holde trykket oppe og følge nøye med på at dette gode samarbeidet til brukernes beste fortsetter og blir en «ryggmargsrefleks» i NAV. En stor takk til øverste ledelse med arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i spissen som aktivt har støttet arbeidet, vært med gjennom hele prosessen og bidratt til et svært godt samarbeidsklima.

Oslo, Februar 2019
Elin Stoermann-Næss
leder, Sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)