Brukermedvirkning

Arbeids- og velferdsdirektoratet tar med brukerrepresentanter på råd gjennom faste brukerutvalg. Brukerutvalget skal blant annet bidra til å sikre brukermedvirkning innenfor områder i NAV, som har betydning for brukerne.

Strategi for brukermedvirkning i NAV

Her finner du NAVs strategi for brukermedvikning.

Publisert: 10.12.2018 | Sist endret: 18.02.2019

Mandater for brukerutvalgene i NAV

Høsten 2015 utarbeidet Arbeids- og velferdsdirektoratet nye maler for mandat for brukerutvalgene i NAV.

Publisert: 11.09.2013 | Sist endret: 08.02.2021

Møteplan og dagsorden for Sentralt brukerutvalg

Her finner du møtedatoer for 2021 og tidligere. Dagsorden for møtene vil bli publisert når de er klare, og supplert med konklusjoner etter avholdt møte.

Publisert: 12.06.2015 | Sist endret: 04.06.2021

Referater

Her finner du referater fra Sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Publisert: 11.09.2013 | Sist endret: 15.12.2020

Medlemmer

Sentrale brukerutvalg i NAV, perioden 1.01.2020 -31.12.2021. Paraply- og landsdekkende organisasjoner, og arbeidsgivere.

Publisert: 11.09.2013 | Sist endret: 28.10.2020

Retningslinjer

Her finner du retningslinjer for brukermedvirkning på lokalt nivå, fylkesnivå og direktoratsnivå.

Publisert: 12.09.2013 | Sist endret: 18.08.2015