Rapporter sosiale tjenester

  • Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling. Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport. Fafo, fullversjon (pdf)
  • Evaluering av helhetlig, prinsippstyrt, metodisk tilnærming (HPMT), HiOA, fullversjon (pdf)
  • Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling. Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport. Fafo, fullversjon (pdf)
  • Helhetlige tiltak mot barnefattigdom. Kunnskapsoppsummering, Fafo, fullversjon (pdf)