Rapporter sosiale tjenester

Evaluerings- og forskningsrapporter om sosiale tjenester, fattigdom og levekår.

2020: 

2019

2018: 

2017

2016:

2015

  • Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling. Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport. Fafo, fullversjon (pdf)

2014

  • Evaluering av helhetlig, prinsippstyrt, metodisk tilnærming (HPMT), HiOA, fullversjon (pdf)
  • Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling. Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport. Fafo, fullversjon (pdf)
  • Helhetlige tiltak mot barnefattigdom. Kunnskapsoppsummering, Fafo, fullversjon (pdf)

     

 

Savner du en spesifikk rapport? Ta kontakt med oss på fou@nav.no