I HOLF-modellen arbeider familiekoordinatorer i NAV-kontoret for bedre måloppnåelse innenfor fire målområder: arbeid, økonomi, bolig og barnas sosiale inkludering. Rapporten beskriver status og erfaringer fra utprøvingen, og redegjør for bakgrunn og programteori for intervensjonen. I tillegg beskriver den forskningsdesignet for den eksperimentelle evalueringen.

Du finner rapporten på OsloMet sine sider.