Rapporten beskriver hvordan familiekoordinatorene i tiltakskontorene bruker modellen, samt deres erfaringer med verktøy og skjemaer. Lokalt utviklede modeller i sammenligningskontorene skildres også. 

Du finner underveisrapporten på OsloMet sine sider