Kontaktinformasjon NAV Hjelpemiddelsentral Vestland

NAV Hjelpemiddelsentral Vestland har to einingar, Bergen og Førde.

NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, Bergen

NAV Hjelpemiddelsentral Vestland, Førde

Følg med på nettsidene for informasjon om endringar.

NAV Bilsenter Vest-Norge

NAV Tolketjenesten Vestland

Akutt behov for hjelp

Teknisk avdeling

  • Bergen - telefon: 406 49 780 (kl. 10.00-14.00)
  • Førde - telefon: 413 42 239 (kl. 09.00-15.00)

Tilsette