Kontaktinformasjon for NAV Hjelpemiddelsentral Vestland

  • Bergen - telefon: 40 64 97 80 (kl. 10.00-14.00)
  • Førde - telefon: 41 34 22 39 (kl. 09.00-15.00)