Viss du blir arbeidsledig eller permittert frå 1. april, kan du søke om dagpengar etter dei vanlige reglane for dagpengar.

Ordninga for lærlingar ble avvikla 1. april 2022.