Lærling | www.nav.no

Lærling

Sist oppdatert 23. februar 2021 12:50

Er du lærling og fekk innvilga dagpengar frå 20. mars 2020, gjeld denne ordninga for deg.

Arbeidsgivaren din kan ikkje be deg jobbe gratis. Jobbar du, skal du få betalt. Du skal føre timane du jobbar på meldekortet.

Lærlingar er fritatt frå kravet om å vere aktiv jobbsøkar. Dette er eit vilkår andre må oppfylle for å ha rett til dagpengar.

  • 100 % av inntekta di under 152 027 kroner (1,5 G)
  • 62,4% av inntekta di mellom 152 027 kroner (1,5 G) og 608 106 kroner (6 G)
  • Desse inntektene tek vi med: løn som lærling, løn som arbeidstaker, sykepenger, omsorgspenger, pleiepenger, opplæringspenger, svangerskapspenger, foreldrepenger ved fødsel og adopsjon og dagpenger.
  • Desse inntektene tek vi ikkje med: næringsinntekt, arbeidsavklaringspenger og engangsstønad ved fødsel.

Har du hatt verneplikt det siste året eller vanleg jobb dei siste tre åra, vil det i nokre tilfelle løne seg for deg at NAV reknar dagpengane etter vanlege reglar, og ikkje etter reglane for lærlingar. NAV reknar ut kva som lønner seg for deg.