Dagpenger og lønnsgaranti ved konkurs

Her finner du informasjon om dagpenger ved konkurs og lønnsgarantiordningen.

Publisert: 26.10.2016 | Sist endret: 22.03.2021

Dagpenger og konkurs

Du kan søke om forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger for den første måneden etter at arbeidsgiveren din er konkurs.

Publisert: 11.02.2020 | Sist endret: 24.06.2020

Lønnsgarantiordningen

Lønnsgarantien skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, tvangsavvikling av selskap og offentlig administrasjon av forsikringsselskap eller bank.

Publisert: 11.12.2006 | Sist endret: 22.09.2020

Informasjon til bostyrer

Her finner du rutiner, veiledninger og informasjon om lov- og forskriftsendringer i forbindelse med lønnsgarantiordningen.

Publisert: 06.11.2015 | Sist endret: 05.12.2019