Dagpenger og konkurs

Du kan søke om forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger for den første måneden etter at arbeidsgiveren din er konkurs.

Lønnsgarantiordningen skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode når arbeidsgiveren din går konkurs. Søknaden til lønnsgarantiordningen skal sendes via bobestyrer i konkursboet. Her kan du lese mer om saksbehandlingstidene for lønnsgarantiordningen.

Mens du venter på at søknaden din om lønnsgarantimidler blir ferdig behandlet, kan du søke om å få forskudd på lønnsgarantimidler. Forskuddet utbetales i form av dagpenger, og du søker om forskuddet ved å sende inn en søknad om dagpenger.

Når du sender inn en søknad om dagpenger kan du velge å søke om forskuttering av lønnsgarantimidler i form av dagpenger, og samtidig søke om dagpenger for tiden etter at lønnsgarantiperioden er over. 

Les mer om dagpenger når du er arbeidsledig.

Fakta

Hva er forskudd på lønnsgarantimidler?

Mens du venter på at søknaden din om lønnsgarantimidler blir ferdig behandlet kan du søke om å få forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger. Dette gjør du ved å sende søknad om dagpenger.

Du må oppfylle de vanlige vilkårene for dagpenger. Du kan tidligst få forskuttering av lønnsgarantimidler i form av dagpenger fra dagen du har sendt søknaden om dagpenger og er registrert som arbeidssøker hos NAV, og inntil en måneden etter konkursåpningen.

For å ha rett på forskudd må du ha søkt om og ha krav på å få dekket lønn gjennom lønnsgarantiordningen. Når du får utbetalt det du har krav på i lønnsgarantimidler, vil forskuddet i form av dagpenger bli trukket fra.

Det er viktig at du også søker om lønnsgarantimidler for samme periode som du har mottatt forskudd på lønnsgarantimidler for.

Les mer om lønnsgarantiordningen.