Lønnsgarantiordningen skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode når arbeidsgiveren din går konkurs. Søknaden til lønnsgarantiordningen skal sendes via bobestyrer i konkursboet. Her kan du lese mer om saksbehandlingstidene for lønnsgarantiordningen.

Mens du venter på at søknaden din om lønnsgarantimidler blir ferdig behandlet, kan du søke om å få forskudd på lønnsgarantimidler. Forskuddet utbetales i form av dagpenger, og du søker om forskuddet ved å sende inn en søknad om dagpenger.

Når du sender inn en søknad om dagpenger kan du velge å søke om forskuttering av lønnsgarantimidler i form av dagpenger, og samtidig søke om dagpenger for tiden etter at lønnsgarantiperioden er over. 

Les mer om dagpenger når du er arbeidsledig.